Episode 1: The Castle of Doctor Murn

...band of bastards
User avatar
The DM
Posts: 350
Joined: 16 Jul 2012 16:49

Re: Episode 1: The Castle of Doctor Murn

Post by The DM » 02 May 2014 17:02

Nadat hij faalde met het slot van de wagen besluit Drak'kan de kist open te maken. Niet met zijn zwaard en brute kracht deze keer, maar met andere skills. Hij gaat rustig zitten en probeert met een klein mesje het slot te openen, maar hij schiet per ongeluk heel erg uit en ramt het mesje heel diep erin, waardoor het vast komt te zitten, wat er voor zorgt dat de kist nu totaal dicht zit en nooit meer te openen is (Thievery om kist te openen: 1d20+4 5. Roll van 1 is een epic fail).

Daarna voegt Drak'kan zich weer bij de rest van de groep, die inmiddels bij de wagen bijeen is gekomen. Na de pogingen van Drak'kan om het slot te forceren en van Aelar om contact te maken met wie of wat er ook binnen zit besluit Urgo om met zijn dievenskills het slot even open te maken, wat hem makkelijk lukt.

Nadat de deur is geopend wordt het duidelijk waarom de ademhaling die Aelar hoorde steeds onregelmatiger werd: bij de deur van de wagen ligt een bleke, jonge vrouw, met bebloede vingertoppen en verwilderde ogen; er is geen medische kennis nodig om te zien dat ze stervende is. Ze probeert op te staan maar zakt meteen weer in elkaar en spreekt met een hese stem, ze heeft haar longen al lang stukgegild. "Wie... horen jullie bij hen? Komen jullie me redden? Experimenten, ze zeiden iets over experimenten. De anderen zijn al..." daarna valt ze stil en een moment later stopt ze met ademen.

Nadat haar lichaam naar buiten is gebracht en op de grond is gelegd wordt de rest van de wagen geïnspecteerd en worden in de bak waar de vrouw in zat ook twee lichamen van jonge mannen gevonden. Een van hen, de oudste, is duidelijk overleden aan steekwonden en is al een tijdje dood, maar de doodsoorzaak van de ander is niet duidelijk en is vrij recent, waarschijnlijk is hij net als de vrouw levend opgesloten in de wagen en daar overleden.

Nadat het gezelschap dit alles in zich heeft opgenomen stelt Aelar een plan voor, dat daarna door Rulen wordt beaamt: met de wagen naar het kasteel, een verhaal ophangen om binnen te komen en daarna gruwelijk korte meten maken met Murn en zijn aanhangers!

Rulen lijnt de paarden aan en Aelar en Simon, degenen die er het meest menselijke en minst bedreigend uitzien, gaan zitten op de bok, de rest verbergt zich in de wagen zelf. Daarna wordt er koers gezet naar het kasteel. De weg daarheen verloopt zonder problemen. Mogelijke hinderlagen en checkpoints die op de normale weg van het dorp naar het kasteel liggen worden ontweken omdat de route van de rovers is gekozen. Na een korte rit is het gezelschap bij het kasteel aangekomen. Vlak voordat de bossen verlaten worden om een opener veld op te rijden waarover het pad naar het kasteel gaat houdt de wagen stil en kijken Aelar en Simon even goed rond.

Het kasteel van Doctor Murn is een groot gebouw van donkergrijze stenen, de weinige ramen zijn afgesloten met luiken en zo kan niemand naar binnen of naar buiten kijken. Het hoogste deel van het kasteel is een toren met een mooie koperen windhaan erop. Het pad waar de wagen nu op stilhoud leidt naar de achteringang van het kasteel, een houten poort, wat betekent dat de boel misschien iets minder goed bewaakt is dan de hoofdingang, al is er wel een klein bijgebouw waarin zich ongetwijfeld een aantal wachters ophouden die klaar staan om bezoekers te ontvangen en geleverde goederen aan te nemen.

Op dit moment hebben die wachters de wagen waarschijnlijk nog niet opgemerkt, maar lang zal dit niet meer duren? Wat nu: gaat het gezelschap als geheel mee in Aelar's plan of willen sommige leden liever nu al uitstappen om al sluipend een weg naar het kasteel te banen en naar binnen te sneaken, terwijl Aelar de wachters afleidt?
User avatar
The DM
Posts: 350
Joined: 16 Jul 2012 16:49

Re: Episode 1: The Castle of Doctor Murn

Post by The DM » 02 May 2014 17:08

Drak'kan doet nog een poging om de kist te openen, maar weet het totaal in de soep te laten lopen waardoor de kist nu totaal dichtzit en er geen hoop meer is om 'm te openen, de inhoud zal voorgoed een mysterie blijven.

Urgo maakt met gemak de wagen open en binnenin wordt een stervende jonge vrouw gevonden en twee lijken. De vrouw heeft nog tijd om een paar korte woorden te spreken over experimenten en sterft daarna. Het was net te laat om haar te redden.

Daarna maakt Aelar een plan om naar het kasteel te gaan en de rest gaat daarin mee. De paarden worden aangelijnd, Simon en Aelar nemen plaats op de bok en de rest van het gezelschap verstopt zich in de wagen zelf.

De reis naar het kasteel gaat vlot en zonder problemen. Vlak voordat jullie bij het kasteel aankomen wordt er even stilgehouden en wordt de boel goed bekeken door Aelar en Simon. Het belangrijkste dat wordt opgemerkt is dat er een klein bijgebouw vlak voor de achteringang van het kasteel staat waarin wachters zitten die, de naam zegt het al, de wacht houden.

De opties: Aelar's plan volgen (hij praat ze omver en daarna rijden jullie naar binnen om daarna de boel kort en klein te slaan), één of meer leden van de groep stappen nu al uit en stealthen zich een weg naar binnen toe, of iets anders...


DEADLINE DINSDAG 6 MEI 17:08
User avatar
BioTech
Beheerder
Posts: 3752
Joined: 15 Dec 2008 22:54

Re: Episode 1: The Castle of Doctor Murn

Post by BioTech » 06 May 2014 14:13

"Alsof het beesten waren" zegt Aelar, betreurd en geschokt. Zelfs al wil iedereen door, de Half-Elf pakt een schep uit het roverskamp en graaft een gat voor de drie lichamen. Het is een ondiepe, ongemarkeerde plek naast een rovershol, maar alles leek hem beter dat de lichamen gewoon te laten liggen zoals de lijken van de rovers. Zo goed als het gaat tilt hij ze erin en bedekt het met de losgeschepte aarde. "Murn zal hiervoor boeten" gromt de Bard wanneer hij op de koets klimt.

De rit naar het kasteel van Murn is hij ongebruikelijk stil, maar wanneer de koets na een korte pauze om wie niet mee wil uit te laten stappen in zicht komt van de wachters verschijnt de glimlach ineens weer op zijn gezicht.

"Heren!" zwaait Aelar enthousiast naar de wachters. "De volgende levering is klaar, maar ik ben jullie niet vergeten en heb wat speciaals meegenomen. Mannen zoals wij kunnen wel wat warms gebruiken tijdens de koude nachten in dit vochtige kasteel en ik heb wat prachtigs gevonden" bluft hij zich door de poort.

Words of Friendship +5 bonus geactiveerd.
Diplomacy: 1d20+17 32

Eenmaal op de binnenplaats stopt de Bard het paard en glundert "kijk maar eens achterin", klaar voor het geschreeuw wat ieder moment kan beginnen. Zijn hand glijdt traag naar zijn longsword, gespannen om toe te slaan zodra iedereen afgeleid is.

Code: Select all

HP: 30/33 (THP: 0)   AC: 19    Passive Insight: 17
Surges: 9/10 (V: 8)  Fort: 14   Passive Perception: 15
Initiative: +2     Ref: 14    Action Points: 1
Speed: 5        Will: 16   Powerpoints 0/0
Blaat?
User avatar
Rulen
Posts: 51
Joined: 21 Sep 2013 13:24

Re: Episode 1: The Castle of Doctor Murn

Post by Rulen » 06 May 2014 14:53

Rulen kijkt weinig begrijpen naar Aelar als deze begint met graven. Ze waren zwak, ze faalden, zelfde als de rovers, die begraven we ook niet, denkt de Goliath bij zichzelf. Hij steekt geen hand uit, maar wacht en kijkt toe.

Als iedereen klaar is voor vertrek klimt hij de wagen in, die piept en kraakt onder het gewicht van de Warden. Met zijn grote schild richting de ingang en hamer klaar wacht Rulen tot iemand de deur opent. De ongetwijfeld verbaasde blik van die hem daar vindt zal snel vervangen worden door een bloederig gezicht als het aan Rulen ligt.

Code: Select all

HP: 30/32 (THP: 0)   AC: 19    Passive Insight: 15
Surges: 5/8 (V: 8)  Fort: 13   Passive Perception: 20
Initiative: +6     Ref: 15    Action Points: 0
Speed: 6        Will: 16   Powerpoints 0/0
User avatar
Drak'kan
Posts: 67
Joined: 17 Sep 2013 21:55

Re: Episode 1: The Castle of Doctor Murn

Post by Drak'kan » 06 May 2014 19:52

De afgelopen uren zijn voor de Gith erg wisselvallig geweest. Er gingen een aantal dingen goed, maar ook een aantal dingen slecht. Heel slecht. Hij voelt zich hierdoor niet geheel op zijn gemak. Hij moet weten dat hij op zichzelf kan vertrouwen, maar dat kan hij niet altijd.

Misschien moet hij ook de situatie niet overdenken, want hij *weet* dat hij zich nog niet op het pad bevind waar hij zich wil bevinden...

Drak'kan observeert de dode mensen uit de koets. Hij vraagt zich af wat de oorzaak is van hun dood. Hebben ze zichzelf verloren? Als Aelar begint met graven en het eerste lichaam heeft begraven besluit de Gith te helpen, ook al weet hij niet precies waarom de Bard doet wat hij doet.. Hij vertrouwt hem wel.

Om die reden besluit Drak'kan ook om in de wagen te blijven en geen extra risico te nemen met zelf rondsluipen. Hij trekt zijn Fullblade en maakt zich klaar om de koets uit te stormen. Nu zal het een verrassing worden of ze de wachters in de val laten lopen, of zichzelf hebben opgesloten in een kasteel zonder uitweg...

Code: Select all

HP: 30/32 (THP: 0)   AC: 19    Passive Insight: 15
Surges: 5/8 (V: 8)  Fort: 13	  Passive Perception: 20
Initiative: +6     Ref: 15	  Action Points: 0
Speed: 6        Will: 16   Powerpoints 0/0
Endure. In enduring grow strong.
User avatar
Simon
Posts: 58
Joined: 19 Sep 2013 22:16

Re: Episode 1: The Castle of Doctor Murn

Post by Simon » 07 May 2014 19:46

Simon gaat geschrokken op de kar zitten hij kijkt sip naar de horizon terwijl het kasteel dichter bij komt.

De lijken, de vrouw, de mannen zorgde voor een triest gevoel, wat nu steeds meer om wordt gezet naar woede.

"Dr. Murn heeft er iets mee te maken deze struikrovers..hij heeft de mensen gevangen genomen voor experimenten dat moet wel. Wat zou het anders zijn"

Simon blijft triest kijken terwijl de kar bij ingang komt van het kasteel. Hij laat Aelar het woord voeren.

Hij staat klaar om in actie te springen maar verwacht veel van Aelar sinds de vorige keer dat hij het woord voerde.
User avatar
The DM
Posts: 350
Joined: 16 Jul 2012 16:49

Re: Episode 1: The Castle of Doctor Murn

Post by The DM » 11 May 2014 21:56

Placeholder voor Urgo
User avatar
The DM
Posts: 350
Joined: 16 Jul 2012 16:49

Re: Episode 1: The Castle of Doctor Murn

Post by The DM » 11 May 2014 21:56

8
User avatar
The DM
Posts: 350
Joined: 16 Jul 2012 16:49

Re: Episode 1: The Castle of Doctor Murn

Post by The DM » 11 May 2014 22:09

9
User avatar
The DM
Posts: 350
Joined: 16 Jul 2012 16:49

Re: Episode 1: The Castle of Doctor Murn

Post by The DM » 11 May 2014 22:09

10
Post Reply